82-200 Malbork
ul. Konopnickiej 14
 
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 86
tel.:795 470 527
 
82-200 Malbork
ul Główna 1 - Kałdowo
tel.:600 954 473
 
82-450 Dzierzgoń 
ul. 1-go Maja 1
tel.:795 470 478
 
82-220 Stare Pole
ul Dworcowa 2A
tel.:795 470 511
 
82-230 Nowy Staw
ul. Puławskiego 6/1
tel.:795 470 519